Toimintakertomus 2020

Kirjoita alaotsikko tähän

Yleistä Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.2.2020 Savonlinnan pääkirjasto Joelin kokoustila Miitissä. Kokoukseen osallistui 21 jäsentä.

Toimitsijat Vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi:

Helena Dahlström puheenjohtaja

Eija Kylliäinen varapuheenjohtaja

Raija Nuutinen jäsen

Paula Putkonen jäsen

Helena Tiainen jäsen

Varajäseninä toimivat kertomusvuonna Kati Asikainen ja Seija Lottanen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Eija Kylliäinen, rahastonhoitajana Raija Nuutinen, sihteerinä Helena Tiainen, jäsenrekisterin ylläpitäjänä Seppo Kettunen ja viestintävastaavana Aija Liimatta.

Toiminnantarkastajina olivat Liisa Raatikainen ja Arja Wilkman, sekä varalla Aija Liimatta ja Pekka Liimatainen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, osa sähköpostikokouksina.

Jäsentilanne Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli 84 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin kuusi, ja yhdistyksestä erosi yhdeksän henkilöä. Jäsenmaksu on 20 € vuodessa. Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.

Jäsentapaamiset

Vuoden 2020 toimintaa haittasi suuresti koronapandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset muun muassa kokoontumisiin ja eri tilojen toimintaan. Alkuvuoden tapahtumat voitiin toteuttaa suunnitellusti, mutta maaliskuun jälkeen lähes kaikki suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan.

Tammikuu

8.1. Sukututkimuspiiri Joelin Miitissä klo 17-20, läsnä 16 jäsentä

Helmikuu

5.2. Sukututkimuspiiri Joelin Miitissä klo 17-19, läsnä 10 jäsentä ja yksi ei-jäsen

20.2.Vuosikokous ja maakuntatutkija Jorma Hytösen esitelmä "Maakuntamuseon

aineistot sukututkijoille" Joelin Miitissä klo 17-19, läsnä 21 jäsentä

Maaliskuu

4.3. Sukututkimuspiiri Joelin Miitissä klo 17-19, jäsen Allan Scotson esitteli englantilaista sukututkimusta, läsnä 13 jäsentä

Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry 2(2)

Syyskuu

5.9. Syysretki ja tutustuminen Laitaatsillan taistelupaikkaan ja tapahtumiin jäsen Vesa Luukkosen opastuksella, osallistujia 15

Yhdistyksen suunnitelluista koulutuksista peruuntui keväällä Geneettisen sukututkimuksen kurssi, eikä sen järjestäminen ollut mahdollista syksylläkään. Kurssin maksaneille on palautettu suoritetut kurssimaksut.

Kevätretkeä ei myöskään pystytty toteuttamaan, samoin vuoden päätöstapahtuma Sukusumpit jäi tänä vuonna väliin.

Toimintaa on pyritty siirtämään verkkoon, tiedotettu muun muassa sukututkimuksen verkkokoulutuksista ja muista verkkoaineistoista. Geni-opastuksen peruunnuttua on jäsenille jaettu verkossa olevat Geni-ohjeet. Yhdistyksen Facebook-jäsenryhmä on myös toiminut yhteydenpitokanavana.

Jäsentiedotteita julkaistiin neljä sekä lähetettiin jäsenille joulutervehdys.

Muu toiminta

Yhdistyksen omistuksessa oleva kirjakokoelma siirrettiin jäsen Kristian Liljeströmin haltuun Sulkavalle. Aineistoa voi tiedustella: kristian.liljestrom@mapline.fi

Luettelo kokoelman sisällöstä on kotisivuilla.

Yhdistyksen kotisivuilla olevia tietoja jäsenten tutkimista suvuista ja jäsenten julkaisuista päivitettiin pitkin vuotta jäseniltä tulleiden uusien ilmoitusten perusteella.

Yhdistyksellä on oma blogi "Onko kulttuuria ilman historiaa?", johon otetaan vastaan kirjoituksia yhdistyksen jäseniltä.

Yhdistyksellä on suljettu Facebook-jäsenryhmä, ylläpitäjinä Helena Dahlström, Aija Liimatta, Liisa Raatikainen ja Helena Tiainen, sekä avoin Facebook-ryhmä, jonka ylläpitäjinä ovat Helena Dahlström, Aija Liimatta ja Kari Raatikainen.

Yhdistyksen sähköpostiosoite on sln.sukututkijat(at)outlook.com. Yhdistyksen nettisivut ovat www.savonlinnanseudunsuku.fi

Luo kotisivut ilmaiseksi!