Facebook

Facebookin jäsenryhmä:

Kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet ovat tervetulleita. Ryhmässä voimme yhdessä pohtia eteen tulevia sukututkimusongelmia, selvitellä hankalia käsialoja yms. Ryhmässä voimme yhdistää osaamisemme, oppia, antaa ja saada apua. Yhdessä osaamme enemmän! Suljetussa ryhmässä toimiminen on turvallista ja joustavaa.

Facebookin yleinen ryhmä:

Tämä ryhmä https://www.facebook.com/savonlinnanseudunsukury on avoin kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille.Luo kotisivut ilmaiseksi!