Toimintakertomus 2014

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.2.2014 Savonlinnan kirjastotalo Joelin kokoustila Miitissä. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä.

Vuosikokouksessa yhdistyksen kokoonpano muodostui seuraavaksi

Liisa Raatikainen    puheenjohtaja
Aija Liimatta        varapuheenjohtaja
Kari Raatikainen    sihteeri
Kari Lyytinen        jäsen
Urpo Leikas        jäsen

Varajäseninä toimivat Raija Nuutinen ja Seppo Kettunen.
Rahastonhoitajana toimi Anitta Haapaniemi ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä Kari Raatikainen.
Toiminnantarkastajina olivat Hannu Nykänen ja Arvi Parviainen sekä varalla Aura ja Kalevi Ärväs.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Jäsentapaamiset
Vuoden 2014 aikana yhdistys kokoontui 7 kertaa erilaisissa jäsentapaamisissa.

27.1.2014
Jäsenilta Savonlinnan kirjastotalo Joelin kokoustila Miitissä, jossa katsottiin vuoden 2013 Valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä pidetyn luennon "Amerikan siirtolaisten jäljittäminen digitaalisen tutkimuksen aikana" videotallenne Suomen sukututkimusseuran verkkosivuilta.    

19.2.2014
Vuosikokous Joelin kokoustila Miitissä.

28.4.2014
Jäsenilta Savonlinnan kirjastotalo Joelin kokoustila Miitissä aiheena uusitut sukututkimuksen käytännesäännöt.

24.5.2014
Tutustumiskäynti Rantasalmelle Putkisalon kartanoon, jossa kartanon emäntä Susanna Nuutinen esitteli kartanon historiaa ja nykyistä toimintaa.

11.10.2014
Tutustumiskäynti Kerimäen Kuokkalaan Riitasensuon vankileirialueelle. Esittelijöinä toimivat Markku ja Erkki Rask.

5.11.2014
Tutustumisilta Joelin Miitissä. Keskusteltiin sukututkimuksen ongelmista ja ilmiöistä sekä tehtiin tuttavuutta toistemme sukujen kanssa.

3.12.2014
Jäsenilta kirjastotalo Joelin kokoustila Miitissä tutustuen sukututkimusohjelmiin ja eri vaihtoehtoihin tietojen tallentamiselle.

Tilaisuuksissa oli läsnä 15-25 henkilöä.

Muu toiminta

Yhdistys järjesti 37. Valtakunnalliset sukututkimuspäivät yhdessä Suomen Sukututkimusseuran kanssa 14.-16.3.2014 Savonlinnan Wanhalla Kasinolla ja Savonlinnasalissa. Kolmipäiväisessä tapahtumassa oli kävijöitä n. 800.

Yhdistyksen verkkosivut uusittiin syksyllä, koska Suomen sukututkimusseura lopetti jäsenilleen tarjotun palvelinpalvelun. Uusi sivusto rakennettiin Kotisivukoneen verkkopalveluun ja yhdistykselle avattiin oma verkkotunnus savonlinnanseudunsuku.fi. Sivujen ylläpitäjänä jatkoi Kari Raatikainen.

Vuoden lopussa luotiin Facebookiin yhdistykselle oma suljettu ryhmä, joka on tarkoitettu jäsenten keskinäiseen yhteydenpitoon ja tietojen vaihtoon.

Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 69 jäsentä. Jäsenmaksu oli 17 € vuodessa

Paluu